Nyheder


Prisliste Horsens Cup 2018

indsendt 25. apr. 2018 01.46 af Flemming Jensen

Så er der lavet prisliste til Horsens Cup, hvis nogen skulle være interesserede.

Se vedhæftede.

Husk kontingentet

indsendt 16. apr. 2018 08.24 af Flemming Jensen

En venlig reminder omkring kontingentindbetaling for næste kvartal. Se vedhæftede.

Planlægningsmøde Horsens Cup 2018 mandag den 23. april kl. 18:00

indsendt 16. apr. 2018 08.19 af Flemming Jensen

Der indkaldes til planlægningsmøde for årets Horsens Cup. Se vedhæftede.

Horsens Cup 2018

indsendt 16. apr. 2018 08.10 af Flemming Jensen

Så er indbydelsen til årets Horsens Cup klar. Se vedhæftede.

Valgte repræsentanter i Horsens Judoklub på den ordinære generalforsamling

indsendt 14. mar. 2018 04.28 af Flemming Jensen

Valgt til bestyrelsen:
  • Formand, Flemming Otvald Jensen
  • Sekretær, Julie Østergaard 
  • Menigt medlem, Thomas Christensen, modtager genvalg (2 år)
  • Suppleant, Trine Otvald Jensen
  • Suppleant, Cristina Christensen
Valgte klubrepræsentanter til Horsens Kampsports Center:
  • Flemming Otvald Jensen
  • David Nørgaard
Valgte eksterne revisorer:
  • Pia Heunicke Popp
  • Keld Holm

Nye judoregler

indsendt 4. mar. 2018 06.02 af Flemming Jensen   [ opdateret 4. mar. 2018 07.41 ]

Forklaring på de nyeste judoregler kan findes på nedenstående link eller i bunden af dette fred.

Graduering - Ny Dato

indsendt 21. feb. 2018 22.08 af Flemming Jensen

Graduering er blevet flyttet til mandag den 5. marts kl. 17.15.

Sedlen kan findes under Information -> Sedler, eller vedhæftet nederst i dette feed.

Med venlig hilsen

Horsens Judoklub

Generalforsamling 2017-2018

indsendt 13. feb. 2018 06.18 af Flemming Jensen   [ opdateret 9. mar. 2018 08.50 ]

GENERALFORSAMLING I

HORSENS JUDOKLUB


Der indkaldes herved til den årlige ordinære generalforsamling i Horsens Judo Klub, som afholdes

Mandag den 12. marts 2018 kl. 17.30  

Sted: Klubbens lokaler, Færøvej 3, 8700 Horsens.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

-        Valg af stemmetællere

-        Valg af dirigent

-        Bestyrelsens beretning, ved Formand Flemming Otvald Jensen

-        Aflæggelse af det reviderede årsregnskab, ved Kasserer Peter Brønd

-        Indkomne forslag

-        Valg til bestyrelsen, på valg er:

·       Formand, Flemming Otvald Jensen, modtager genvalg (2 år)

·       Sekretær, Meinhart Hansen, modtager genvalg (2 år)

·       Bestyrelsesmedlem, Thomas Christensen, modtager genvalg (2 år)

·       Suppleant, Trine Otvald Jensen, modtager genvalg (1 år)

·       Suppleant, Cristina Christensen, modtager genvalg (1 år)


-        Valg af klubrepræsentanter til Horsens Kampsports Center, på valg er:

·       Flemming Otvald Jensen, modtager genvalg (1 år)

·       David Nørgaard, modtager genvalg (1 år)

 

-        Valg af revisorer, på valg er:

·       Pia Heunicke Popp, modtager genvalg (1 år)

·       Keld Holm, modtager genvalg (1 år)


-        Ikke på valg er:

·       Næstformand, Line Andersen, (1 år tilbage)

·       Kasserer, Peter Brønd, (1 år tilbage)

 -        Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Under selve generalforsamlingen vil der være kage, kaffe, chips, øl og sodavand.

På bestyrelsens vegne

Flemming Otvald Jensen, Formand (e-mail: horsensjudoklub@gmail.com

Jule-/nytårshilsen

indsendt 21. dec. 2017 23.22 af Horsens Judoklub   [ opdateret 21. dec. 2017 23.23 ]

Kære Allesammen.

Horsens Judoklub vil gerne ønske alle klubbens medlemmer, venner, forældre og pårørende en glædelig jul og et fantastisk nytår.

Tak for året der gik. Tak for opbakningen og hjælpen i løbet af året. Tak fordi i vil bruge jeres tid sammen med os.

Vi glæder os til at se jer i det nye år.


Med venlig hilsen

Horsens Judoklub

1-9 of 9