Nyheder‎ > ‎

Generalforsamling 2017-2018

indsendt 13. feb. 2018 06.18 af Flemming Jensen   [ opdateret 9. mar. 2018 08.50 ]

GENERALFORSAMLING I

HORSENS JUDOKLUB


Der indkaldes herved til den årlige ordinære generalforsamling i Horsens Judo Klub, som afholdes

Mandag den 12. marts 2018 kl. 17.30  

Sted: Klubbens lokaler, Færøvej 3, 8700 Horsens.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

-        Valg af stemmetællere

-        Valg af dirigent

-        Bestyrelsens beretning, ved Formand Flemming Otvald Jensen

-        Aflæggelse af det reviderede årsregnskab, ved Kasserer Peter Brønd

-        Indkomne forslag

-        Valg til bestyrelsen, på valg er:

·       Formand, Flemming Otvald Jensen, modtager genvalg (2 år)

·       Sekretær, Meinhart Hansen, modtager genvalg (2 år)

·       Bestyrelsesmedlem, Thomas Christensen, modtager genvalg (2 år)

·       Suppleant, Trine Otvald Jensen, modtager genvalg (1 år)

·       Suppleant, Cristina Christensen, modtager genvalg (1 år)


-        Valg af klubrepræsentanter til Horsens Kampsports Center, på valg er:

·       Flemming Otvald Jensen, modtager genvalg (1 år)

·       David Nørgaard, modtager genvalg (1 år)

 

-        Valg af revisorer, på valg er:

·       Pia Heunicke Popp, modtager genvalg (1 år)

·       Keld Holm, modtager genvalg (1 år)


-        Ikke på valg er:

·       Næstformand, Line Andersen, (1 år tilbage)

·       Kasserer, Peter Brønd, (1 år tilbage)

 -        Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Under selve generalforsamlingen vil der være kage, kaffe, chips, øl og sodavand.

På bestyrelsens vegne

Flemming Otvald Jensen, Formand (e-mail: horsensjudoklub@gmail.com

ĉ
Flemming Jensen,
13. feb. 2018 06.18
Comments