Horsens Judoklub

Velkommen til Horsens Judoklub

Kan du ikke finde den information, du søger her på hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte os på klubbens email: kontakt@horsensjudoklub.dk.

Følg os på Facebook

Hvis du træner i klubben eller er pårørende, vil vi rigtig gerne høre, hvordan i synes det går.

Vi har lavet et spørgeskema, der kan besvares ved at klikke på linket nedenfor.

https://goo.gl/forms/BpMuw4Pu6aZy7b8I3

Generalforsamling Horsens Judoklub

Der indkaldes herved til den årlige ordinære generalforsamling i Horsens Judoklub, som afholdes

Mandag den 25. marts 2019 kl. 17.30

Sted: Enggade 8, 8700 Horsens.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning, ved Formand Flemming Otvald Jensen
 4. Aflægning af det reviderede årsregnskab, ved Kasserer Peter Brønd
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen, på valg er:


  • Næstformand, Line Andersen, modtager genvalg (2 år)
  • Kasserer, Peter Brønd, modtager genvalg (2 år)
  • Bestyrelsesmedlem, Thomas Christensen, modtager genvalg (2 år)
  • Suppleant, Trine Otvald Jensen, modtager genvalg (1 år)
  • Suppleant, Cristina Christensen, modtager genvalg (1 år)


Valg af revisorer, på valg er:

  • Pia Heunicke Popp, modtager genvalg (1 år)
  • Keld Holm, modtager genvalg (1 år)


Ikke på valg er:

  • Flemming Otvald Jensen, (1 år tilbage)
  • Sekretær, Julie Østergaard, (1 år tilbage)
 1. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Under selve generalforsamlingen vil der være kage, kaffe, chips, øl og sodavand.


På bestyrelsens vegne

Flemming Otvald Jensen, Formand (e-mail: formand@horsensjudoklub.dk)