Betaling

Kontingent betales forud for en halv sæson ad gangen (pr. 1/1 og 1/8)

Man betaler ud fra sin aldersgruppe. Deltager man eksempelvist som 14 årig på seniorholdet, er prisen 750 kr/halvsæson.

Licens betales på samme måde som kontingent via bankoverførsel eller MobilePay

MobilePay klik eller scan

Bankoverførsel

Kontingentet kan indbetales til klubbens konto i Sydbank:

  • 7045-0001465036

Kontingentet kan med fordel oprettes som ”fast kontooverførsel”.

Ved kontingentbetalinger angives:

  • Medlemsnummer samt teksten "kontingent"

For Judopas og licens angives:

  • Medlemsnummer samt teksten "pas og licens"

Er du i tvivl, så kontakt bestyrelse@horsensjudoklub.dk