Trænere

Ioana Zah

Tumling, børne og ungdomshold

Anders Bysted

Tumlingehold

Flemming Otvald Jensen

Børne og ungdomshold

Julie Østergaard

Børne og ungdomhold.

Assisterende træner til regionstræning.

 Leutrime Ladefoged

Tumlinge, børne og ungdomshold

Bugvi Poulsen

Seniorhold

Assisterende træner til regionstræning.


Lars Pedersen 

Seniorhold