HVORFOR JUDO?

I 1882 grundlagde Jigoro Kano Judo, der på dansk kan oversættes til “Den Milde Vej”.

I 1915 gav Judoens grundlægger, Jigoro Kano, følgende definition på Judo:

Judo er måden, hvorpå man med den højeste virkningsgrad eller mest effektivt, kan anvende fysisk og mental energi. Gennem Judoens angrebs- og forsvarsteknikker, nærer udøveren deres fysiske og mentale styrke, og omfavner gradvist essensens af “Judoens Vej”. Derfor er det ultimative mål for Judodisciplinen, at det bliver brugt som et middel til opnåelse af “selvperfektion” og fra da af, til at bidrage positivt til samfundet.

(Murata Naoki 2005)

I Horsens Judoklub træner vi ikke Judo for kun at blive dygtige til at kæmpe, at kunne forsvare os selv, eller komme i god form. For os er Judo en livsstil og, vi forsøger at efterleve idealet for Judo, blandt andet gennem vores værdier: Frivillighed, Omsorg, Tolerance, Respekt, Disciplin og Personlig Udvikling.

Når man som forældre sender sine børn til Judo, er det som at sende sine børn i skole. De skal på en uddannelsesrejse, hvor ikke alle dage er lige sjove. Judo styrker både det psykiske, fysiske, sociale og det kognitive. Men det sker over tid.

Det kan ikke undgås, at børn en gang i mellem får nogle dårlige oplevelser med hinanden, når de er til træning. Når det sker, tager vi det i Horsens Judoklub meget alvorligt, og forsøger at håndtere situationerne med værdierne for øje. Derfor er det utroligt vigtigt, hvis man som forældre oplever, at ens eget barn kommer fra træningen og er ked af det, at man retter henvendelse til klubben, så der kan tages hånd om tingene. En åben dialog vil danne grundlag for yderligere udvikling af værdierne hos de involverede personer.

Judo er en disciplin, som kun få i Danmark har opdaget, og mange tror fejlagtigt, at det er farligt. De farlige elementer som slag og spark er ikke en del af Judoen og, faldteknik er et grundlæggende element i træningen.

I en rapport over Idrætsskader i Danmark fra 2016 fremgår det, at kampsport for børn har en skadesprocent på 6,7 i modsætning til fodbold og håndbold med en skadesprocent på henholdsvis 20 og 20,7. Det kan ikke udelukkes, at Judo ville have en endnu lavere skadesprocent, hvis sammenlignet med andre kampsportsgrene, da man netop har udelukket slag og spark.

I oktober 2019 var der ifølge International Judo Federation (IJF) mere end 40 mio judoudøvere på verdensplan. (Nicolas Messner, 2019). I Danmark er der under 4000 judoudøvere.

Ifølge World Health Organisation (WHO), så er faldskader den anden største årsag til ulykkesrelaterede eller ubevidste dødsfald i verden. Derfor har European Judo Union (EJU) igangsat et videnskabeligt projekt for at indsamle evidens for, at faldteknik fra Judo er med til at reducere skadens omfang, da man lærer at falde “rigtigt”. Judo Danmark er i 2019 blevet tildelt støtte fra DIF’s initiativpulje til projektet “Safe Fall”.


(Murata, Naoki. "From 'Jutsu to Dō: The Birth of Kōdōkan Judo." In Alexander Bennett, ed., Budo Perspectives. Auckland: Kendo World, 2005, pp. 147–148.)